Search

כתיבת עבודות סמינריון

Updated: May 11


כתיבת עבודות סמינריון

כתיבת עבודות סמינריון מהווה תחום אשר מבוסס על מומחיות וידע. באופן כללי, עבודה אקדמית הינה מסמך אשר מהווה מספר פרמטרים מרכזיים:

 • בהירות בכתיבה

 • היצמדות לחוקי ה-APA

 • כתיבה מדעית ואקדמית לכל תחום וחוג בפני עצמו

 • היכרות עם דרישות המרצה ופועלו

 • שימוש במאמרים האקדמאיים החדשים והאיכותיים ביותר והתאמה לאיכויות התלמיד וצרכיו

על כן, האדם הכותב את העבודה, צריך להיות בעל בסיס אקדמי רב שנים ולהכיר את המתודות השונות כגון המתודה הכמותית והאיכותנית.


כתיבת עבודות סמינריון נחלקת למספר תחומים מרכזיים: עבודה תיאורטית, המבוססת על כתיבת סקירת ספרות בלבד (אשר מורכבת ממאמרים ומסמכים בתחום המבוקש); עבודה כמותית אשר מבוססת על חלוקת שאלונים ועיבודם בתוכנת ה-SPSS; עבודה איכותנית אשר מבוססת על ראיונות וניתוחם במתודות השונות (שיטה קטגוריאלית, נרטיבית וכדומה).


לכתיבת עבודות סמינריון ישנם מספר שלבים מרכזיים:

 • בדיקה ובחינה של דרישות המרצה/מחוון/ מתווה העבודה - יש לעבור על רשימת הסילבוס, רשימת הנושאים אשר נלמדו במסגרת הסמינר, מבנה העבודה ודרישותיה. עבודות סמינריון יכולות לנוע מעשרה עמודים ועד 40 עמודים.

 • בחירת נושא לסמינריון - בחירת הנושא צריכה להיעשות בתבונה רבה כאשר היא צריכה להיות מבוססת על נושאי הקורס, צריך לבדוק שיש חומר תיאורטי בנושא וכמו כן לשאול כיצד אני רוצה לבחון את הנושא מבחינה אופרציונלית? כלומר, פעמים רבות סטודנטים מגיעים עם "פנטזיות" שונות ומונחים "מפוצצים" ועוברים דרך מרצים שלא תמיד מבינים במתודות השונות ובוחרים נושא שאין איך לבחון אותו או שיש קושי לבחון אותו או שלא מובן כיצד לבחון אותו ואז מתחילה שרשרת של סיבוכים אשר מובילה רק למקום אחד- תהליך מורכב מול המרצה וציון נמוך. על כן לבחירת הנושא לכתיבת עבודות סמינריון יש משמעות ראשונה במעלה.

 • יש לאשר את הרעיון שנבחר לעבודה מול המרצה - עוד לפני שלב הצעת המחקר. חבל להתחיל לכתוב הצעה ולחפש חומר על נושא שלא מעניין את המרצה למשל; רביעית, לאחר אישור הנושא יש להכין הצעת מחקר מפורטת הכוללת את הצגת הנושא, פרקי העבודה, שיטת המחקר (אם זה סמינר מחקרי) ו-רשימת מקורות התחלתית. לאחר קבלת אור ירוק מהמרצה ניתן להמשיך בבטחה.

 • שלד העבודה - לאחר הצגת הצעת המחקר ואישור המתווה יש לסטודנט את שלד העבודה. על שלד זה תבנה כל העבודה בהרחבה.

 • ישנן שתי גישות לעבודות שיש בהן מחקר - אינדוקציה ודדוקציה. כלומר, האם אני יוצא מסקירת הספרות אל המחקר או קודם מבצע את המחקר ולאחר מכן קורא בספרות? שתי הדרכים הינן לגיטימיות אך בשנים האחרונות מרצים מנחים את הסטודנטים להתחיל מסקירת הספרות על מנת לקבל מושג מסוים ביחס לנושא הנחקר. במידה ומדובר בעבודה תיאורטית אשר לא כולל מחקר- כל העבודה מהווה סקירה ולכן אין פה כיוון שממנו יוצאים.

 • מציאת חומרים רלוונטיים - על מנת למצוא מאמרים ומחקרים בסוגיה הנדונה ו"לרפד" את סקירת הספרות בחומר תיאורטי חדש, עדכני ומעניין- יש לפנות אל מאגרי המידע. מאגרים אלה נמצאים בצורה מקוונת באתר הספרייה של המוסד הלימודי או בספריה כאשר ניגשים אלה פרונטלית. אחד המאגרים הגדולים ביותר למאמרים בעברית הינו "מפתח חיפה" ואילו "גוגל סקולר" מהווה כיום את המאגר הכי רחוב ומשובח למאמרים באנגלית. עם זאת, מאמרים רבים עשויים להיות נעולים ועל כן יש להיכנס לספריה של המוסד האקדמי ולמצאם שם.

 • סקירה ספרותית - על מנת את סקירת הספרות בצורה האופטימלית ביותר יש לזכור כי היא צריכה להיות בצורת משפך. במידה ומדובר בעבודה מחקרית- היא צריכה לכלול את המשתנים התלויים, הבלתי תלויים והקשר. גם בעבודה איכותנית יש צורך להציג את הנושאים הרלוונטיים עליהם יתבסס הניתוח. אם העבודה תיאורטית הרצף צריך להיות קוהרנטי והגיוני, "לבנות סיפור" ולרתק את הקורא.

 • שיטת המחקר - לאחר פרק סקירת ספרות בעבודות מחקריות בלבד, מופיע פרק ה"שיטה" או המתודולוגיה". פרק זה סוקר את משתתפי המחקר, כלי המחקר, הליך, שיטת ניתוח נתונים וסוגיות אתיות.

 • ממצאים - לאחר הצגת השיטה יוצגו הממצאים בעבודות מחקריות בלבד. פרק הממצאים יכול להציג את הממצאים בלבד או להיות משולב עם הדיון כלומר עם סקירת הספרות כשהעבודה היא איכותנית. העדפה היא להפריד בין החלקים.

 • סיכום וממצאים - לאחר הצגת הממצאים יגיע פרק הדיון/סיכום אשר בו תוצג האינטגרציה בין הממצאים לסקירת הספרות ו/או סיכום ומסקנות המחקר, מגבלות המחקר, המלצות למחקרי המשך והלצות יישומיות.

 • מקורות ביבליוגרפיים - לבסוף יוצגו המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה והנספחים.

אם כן, מה נדרש מהכותב לכתיבת עבודות סמינריון?

על מנת לכתוב עבודה אקדמאית יש צורך להבין ולדעת כיצד בנוי מאמר וכיצד בנויה עבודה אקדמית מסורתית, כיצד להיכנס למאגרי המידע, יש למצוא את החומר העדכני והרלוונטי ביותר ולהתוות מילות חיפוש מתאימות, יש להבין כיצד משתלב המחקר האיכותני או הכמותי עם החומר התיאורטי וביצוע אינטגרציה בין השניים ויש להבין הן בסטטיסטיקה והן באסכולות שונות של המחקר האיכותני.


התמקצעות בתחום כתיבת עבודות עשויה להיערך מספר שנים ואף עשורים והינה מהותית להצלחת התהליך ואיכות העבודה.

19 views0 comments