Search

סיוע בכתיבת עבודה אקדמית

Updated: Mar 20סיוע בכתיבת עבודה אקדמית

סיוע בכתיבת עבודה אקדמית הינו נושא מהותי, חשוב ועקרוני עבור סטודנטים. כתיבת העבודה האקדמית מהווה בסיס להתפתחות האישית של הפרט בחייו.


על ידי הלימודים הגבוהים יוצר הפרט עבורו ועבור משפחתו וסביבתו הזדמנות למוביליות חברתית. על כן, גם במהלך התואר וגם בכתיבת העבודות הסופיות- עבודות גמר או סמינרים, חשוב שהכתיבה והעבודה המוגשת תהיה איכותית, מקצועית ואותנטית.


סיוע בכתיבת עבודה אקדמית צריך להתבסס על אדם שלמד במשך שנים רבות באקדמיה. עליו להכיר את הדרישות של כל פקולטה, במהלך השנים ללמוד ולהכיר את דרישות המרצים ולהבין בכל המתודות המחקריות.


כיום, אנשים שעוסקים בסיוע בכתיבת עבודה אקדמית אשר מכירים גם את המתודה האיכותנית, גם את הכמותית, שעושים לבד את מחקריהם ויש להם גישה לכל מאגרי המידע- הינם מעטים.


כאשר אני מתקשר להיעזר בסיוע בכתיבת עבודה אקדמית מה עליי לחפש ולמה עליי לשים לב?

  • יש להסתמך על האינטואיציה האישית ולראות שהאדם נעים לי ויש לי חיבור אתו;

  • צריך לשים לב שאני מדבר עם כותב העבודה ולא עם אדם שהוא "מתווך" כדי שתמיד תהיה לי אוזן קשבת ויכולת לפנות בכל בעיה ושאלה;

  • יש לשים לב שהאדם עצמו מכיר את כל המתודות המחקריות ויודע לייחס את העבודה שלי לסוג המחקר הנדרש;

  • פעמים רבות מרצים וסטודנטים אינם מכירים היטב את המתודות המחקריות ועושים "סלט" למשל, מאשרים שאלון שהוא לא קוהרנטי או מאשרים שאלה איכותנית לסמינר כמותי. הסטודנט אומר "המרצה אישר לי" מבלי להבין בכלל שמדובר בעבודה שאינה אפשרית למימוש. אדם מיומן ישים לב לבעיה ומיד יפנה את תשומת הלב של הסטודנט לכך שצריך לעשות סדר בבלגן;

  • אדם הגון שיודע לכתוב עבודה לא ימהר לקחת את כל הסכום אלא ייקח מקדמה סמלית בהתחלה;

  • לא תמיד צריך לחפש את הפתרון ה"זול". היום האקדמיה מאוד רגישה להעתקות. כדי לבחור באדם הגון, מוסרי ומקצועי שיודע את העבודה ולא יעתיק אותה;

  • לשים לב שנבחר עבור העבודה נושא אותנטי, חדשני ומבוסס על מחקרים חדשים ולא משהו שמרגיש ש"הולבש" על מנת לבצע העתקה ולהקל על התהליך של הכותב;

לסיכומו של עניין, בחירת הכותב לסיוע בכתיבת עבודה אקדמית, הוא העניין המהותי. לבחור באדם הגון, מקצועי ואמין שתמיד נותן מענה. לא להתפתות למחירים זולים ולוודא שלא מדובר בהעתקה או מרמה.

13 views0 comments